Vikar

Hans Christian Kristensen
Speciallæge i almen medicin

– Tidligere haft egen praksis i Bramming.
– Ansat speciallæge i Christianshavns lægehus fra november 2021

Privat:
Gift. Flyttet til København for at være nærmere sine børn og børnebørn.